Mäluasutused

Mäluasutused on see rubriik, kuhu koondan teemad, mis seonduvad muuseumide, raamatukogude ja arhiividega ehk siis väga erinevate asjade hoidmisega. Osad asjad kogunevad õppimise või töö käigus (näiteks diplomid, tänukirjad, kutsed, auhinnad, fotod). Teisi asju peab aga vägagi teadlikult koguma.

3. Martti Raide osalemine Labe-äärses Ustis toimunud konkursil.
3. Ajaloominutid – mis on peidus kooli taga metsas?

2. Kooli ajaloo uurimine.

1. Meie kooli endine õpetaja Alo Põldmäe tegeleb juba aastaid klaverimuuseumi rajamisega. Kuidas tal läheb ja kuidas ära tunda hinnalist klaverit, sellest Alo meile kirjutabki.
1. Üks näide on ka kooli raamatukogust, kus koos raamatukogutöötaja Ede Markusega vaatasime raamatutes leiduvaid templeid. Templite järgi on näha, kuidas on kooli nimi aja jooksul muutunud või kust on raamatud ja noodid meie raamatkokku saabunud.