3. MUBA balletiõppest

Heiki Koov

Kui mõelda, et MUBAs on koos nii muusikuks kui ka balletitantsijaks õppijad, siis on juba praegu hea, kui oleme üksteise tegemistega paremini kursis. Minu küsimustele vastab MUBA balleti ja kaasaegse tantsu loovjuht Teet Kask. 

Balletikoolis õpitakse alates viiendast klassist. Kas need, kes viiendasse klassi vastu võetakse, kas nemad on juba eelnevalt kusagil balleti või tantsuga tegelenud, ehk kas nõutud on eelnev kogemus ja ainult huvist ei piisa? Kas kooli tuleb õppijaid ka vanematesse klassidesse või on siis juba hilja liituda? Aga kümnendasse klassi?

Viiendasse klassi vastuvõtul ei eeldata, et laps on õppinud tantsu. Kui ta seda on aga teinud, tuleb see ainult kasuks. Üheks oluliseks eelduseks on see, et laps tõesti ise soovib tantsida.
Vanematesse klassidesse saab astuda, aga õpilasel peab olema võrdväärne tase MUBA õpilastega ja kui tullakse välismaalt, siis valmisolek õppida eestikeelses õppeprogrammis.
Kui noor soovib tulla 10. klassi, siis on protseduur sama – ta peab olema niisama hea või parem kui MUBAs õppivad lapsed.
Kui õpilane ei soovi (või ei saa) õppida tasuta eestikeelse õppekava alusel, siis võib õpilane vastava tasu eest võtta vaid erialatunde. Sel juhul ei ole eesti keele oskus vajalik, küll aga peab ta oskama heal tasemel inglise keelt.

Katsuks ausalt ära rääkida ka tantsijate füüsilised eeldused. Mis on miinimum-maksimum kaalud-pikkused? Või on siin rohkem selliseid „kirjutamata reegleid“ ja tegelikult võib peaaegu igaühest hea tahtmise korral balletitantsija saada?

Esmalt vaadatakse, et lapsel oleksid elementaarsed füüsilised eeldused. Kuna tegemist on väga nõudliku erialaga, siis nii lapsel, vanematel kui ka koolil peab olema selge arusaam, mis on miinimumnõuded, et tantsu õppimine toimuks reaalsetel alustel. Kaasaegses ühiskonnas peetakse hea tervise normiks jälgida pikkuse ja kaalu suhte tasakaalu ehk kehamassindeksit (https://www.kalkulaator.ee/et/kehamassiindeks). Lisaks vaatame vastuvõtul üle, kas luustik on normaalses proportsioonis, kas selgroog on sirge, kas puusade ühendus võimaldab väljapoolsust. Paraku ainult heast tahtmisest ei piisa, et saada kutseliseks balletitantsijaks. 

Kas on siis nii, et koolis on kaks tundi teooriat (näiteks matemaatikat või geograafiat), siis jälle kaks tundi tantsu, siis kaks tundi teooriat, siis jälle  kaks tundi tantsu jne? Või mis põhimõttel on teil tunniplaan koostatud?

MUBAs õppivatele lastele on suuremad nõudmised kui tavakoolis käivatele õpilastele. Aga ka nende oskused saavad olema suuremad ja erilisemad kui tavakoolis olevatel lastel. Hästi toimiva suhte väljatöötamine üldainete ja eriala tundide vahel on väga oluline. MUBA juhtkond tegeleb sellega. Katsume leida parima koosluse, kuid vaatamata lahendusele peab nii laps kui ka vanem mõistma, et MUBA lastele on suuremad nõuded ja väljakutsed, aga on ka suuremad väljundivõimalused.

Teie kooli tunniplaani üks osa on lavapraktika. Ka tõesti juba esimesel õppeaastal on võimalik Estonias etendustel osaleda? Mind jubedalt kiusab see küsimus – kas õpilased saavad  ka töötasu nende esinemiste eest?

MUBAs balleti õppivatel lastel on tõesti võimalus juba esimesel õppeaastal osaleda mitmetes lavastustes. Rahvusballetil on lavastusi, mida ilma MUBA lasteta ei saa esitada (nt „Pähklipureja“, „Alice Imedemaal“ jne.). Kas õpilased saavad oma lavapraktika eest ka tasu, sõltub sellest, millised kokkulepped saavad olema MUBA ja Rahvusooperi vahel.

Mis lugu selle balletikooli laste toitlustamisega on? Ringleb igasugu jutte, aga mulle tundub, et on kaks erinevust: 1. balletile on riik eraldanud õpilase kohta rohkem raha koolilõunaks ja 2. balletil on veel selline söögikord nagu oode. Menüüd uurides jääb mulje, et oode on kaasavõetavad asjad (kohupiimatops, pirn, võileib, mahlapakike jms). Ehk siis tegelikult balletiõpilastel mingit erilist menüüd ei olegi, ikka sellised tavapärased toidud?

Balletiõpe nõuab lapselt suuri pingutusi, lisaks vajab laps palju energiat, et oma intensiivselt arenevat keha varustada vajalike ainete ja energiaga, loomulikult on vaja balleti õppivatele lastele vastavat toitu. Toit peab olema rikas kaloritest, vitamiinidest, mineraalidest jm vajalikust, mis on keskmisest normist kõrgem. Toitumise kalkuleerimiseks on olemas väga konkreetsed juhised. Kuna balletti õppivatel lastel on pikad ja nõudlikud päevad, on oode väga oluline. MUBA balleti õppivate laste jaoks töötatakse välja oode, mis ei ole koguselt mahukas, aga on suure toiteväärtusega, kindlasti ei saa see olema tavapärane toit.

Balletiõpilastele on viimastes klassides ettevõtluseõpe. Miks see on oluline ja miks peaks iga õpilane kooli lõpetades ka need oskused-teadmised omandama?

Ettevõtluseõpe on vajalik selleks, et noor oleks võimeline võtma vastutust. Oleks konkurentsivõimeline. Mitte ainult ootama, et võimalused temani jõuavad, vaid et ta oleks võimeline võimalusi looma, sestap ta peab ka teadma, kuskohast taotleda toetusi, kuidas neid taotleda ehk siis mõistma kõiki aspekte, olemaks kutseline artist.  

Kusagilt olen kirja pannud, et vanasti õpetati balletiõpilastele nii klaverimängu kui ka vehklemist (mõõkasid ma nägin teil laos terve kastitäie). Milliseid huvitavaid oskuseid on veel aegade jooksul koolis õpetatud?

Läbi aegade on balletiõppele lisaks toodud mitmeid oskusi. Oleneb ajastu nõudlusest. MUBA võimaldab olla otseses kontaktis muusikutel ja tantsijatel. Juba sellest unikaalsest kooslusest õpivad mõlemad poole rikkalikult. Näiteks tantsijad saavad luua oma laulukoori või muusikud oma tantsutrupi. Erialaõppe kõrvalt omandatav võimaluste nimestik saab olema rikkalik.  

Ma olen aru saanud, et MUBAs on eelkõige balletiõpilaste vajadustest lähtuvalt ehitatud ujula. Kas balletiõpilastel on aga aega ja tahtmist käia ka näiteks korvpalli, sulgpalli jm füüsilist vastupidavust nõudvates trennides? Kas üldse on aega osaleda huvitegevuses?

Minul puudub selline info, et ujula oleks ainult balletti õppijate vajadustest lähtuvalt ehitatud. Kindlasti mitte. Ujula on avatud kõikidele MUBAlastele. Kui räägime balletiõpilastest, siis neil on nii suur füüsiline koormus, et see katab mitmekordselt nii vastupidavus-, koordinatsiooni-, musikaalsus- ning ka parema üldainete õppimise võime. Ballett on nii mitmekülgne aine, et siia ei pea pookima juurde nn huvitegevust. Balletiga tegelemine rahuldab kõiki füüsilise ja vaimse arengu vajadusi ja enamgi veel. 

Kas balletikooliga balletitantsijaks õppimine lõpebki või saab seda edasi õppida kõrgkoolis? Kus, mis erialal, mida lisaks annaks kõrgharidus?

Kui noor lõpetab näiteks MUBAs balleti erialal ja tal on soov jätkata õpinguid, siis see on võimalik näiteks Tallinna Ülikoolis koreograafia osakonnas või väljaspool Eestit.  

Kõik me oleme näinud filmi „Noor pensionär“, kus pensionile jäänud balletitantsija proovib erinevaid ameteid. Kui puuraiduri, tallimehe ja transamehena tal edu ei ole, siis viiuliõpetajana saab ta kenasti hakkama ja mootorrattaga kihutab lausa esikohale. Kas balletitantsijatel on  mingi teistest erinev pensionile jäämise vanus? Kus ja kellena leiavad rakendust pensionile jäänud balletitantsijad?

Balletiartisti amet on väga nõudlik nii füüsiliselt kui vaimselt, aga väga rikastav igal tasandil. Balletikarjääri lõppedes ollakse üldjuhul 40 kandis ehk siis on võimalus alustada uut karjääri. Suurelt osalt on tantsijad hea tervise juures ja erksamad kui teised eakaaslased. Valik on lai, mida pärast balletiartisti karjääri ette võtta. Suur võimalus on jätkata tantsu õpetamisel või mõningase ümberõppimisega jääda esinemiskunstide sfääri jne. 40-selt elu alles algab ja balletiartistina on üks karjäär juba tehtud. Suur eelis elus.

Kui TMKKs on palju neid õpilasi, kelle emad-isad on õppinud ja õed-vennad õpivad praegugi meie koolis, siis kuidas on lood Balletikoolis? Kas ka siin on mitmeid õpilasi, kelle vanemad on balletitantsijad?

Ikka tuleb ette, aga see pole reegel.

Välismaalased on Balletikooli üles leidnud. Mis neid siia väikesesse kohta toob?

Eesti on mitmete riikidega võrreldes ruutmeetritelt küll väike, kuid nii pole see kultuuri, vaimu ja teadmiste poolest. Eesti balletiartist on juba ammu maailmas silma jäänud oma hea taseme ja isikupäraga. Eesti on Euroopa ja siia tullakse Euroopa teadmisi ammutama.

Kas on juba praegu teada, milliseid suuremaid muudatusi toob kaasa uude majja asumine? Suuremad saalid ehk lahedamad treenimistingimused kindlasti, aga kas teete ka õppekava ümber, avate mingid uued õppesuunad vms?

MUBA pakub erakordset võimalust õpilastel vahetult suhelda igal tasandil, õppida koos üldaineid, esineda koos MUBA lavadel (suur saal, black box, suur kammersaal, väike kammersaal, suured balleti treeningsaalid jne) ning osaleda rahvusvahelistes projektides. Väga oluline rõhk saab olema originaalloomingul, õpilastele loodud teoste esitamisel ja ettevalmistamisel. Esinemiskogemus on punane joon, mis läbib MUBA kogu olemust. MUBA  annab enneolematult head võimalused.