2. Puhkpillid Piiblis

Tallinna Jaani kiriku õpetaja Eve Kruusi sissejuhatav sõnavõtt 2. juulil 2020 toimunud puhkpillikontserdile „Vivat Brass“.

Tere tulemast Tallinna Jaani kirikusse tänasel õhtutunnil.

Tänasel kontserdil, mis kannab pealkirja „Vivat Brass“, esinevad meile Tallinna  Muusikakeskkooli trompetiansambel, juhatab Neeme Ots, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vaskpilliansamblid ja Brass Academy Tallinn, dirigent Aavo Ots.

Pole juhuslik, et selline kontsert toimub just kirikus. Kuuluvad ju pasunad pillide hulka, mida on Piiblis eraldi ära nimetatud.

10

1 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2 „Valmista enesele kaks hõbepasunat; valmista need taotud tööna ja need olgu sulle koguduse kokkukutsumiseks ja leeride teelesaatmiseks!
3 Kui puhutakse neid mõlemaid, siis peab terve kogudus kogunema su juurde kogudusetelgi ukse ette.
4 Aga kui puhutakse ainult ühte, siis kogunegu su juurde vürstid, Iisraeli tuhatkondade peamehed!
5 Kui te puhute märku, siis mingu teele leerid, mis on leeris ida pool.
6 Kui te teist korda puhute märku, siis mingu teele leerid, mis on leeris lõuna pool; nende teeleminekuks tuleb puhuda märku.
7 Kogudust kokku kutsudes puhuge ka, aga mitte märku!
8 Aaroni pojad, preestrid, puhugu pasunaid! See olgu teile ja teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks!
9 Ja kui te oma maal lähete sõtta vaenlase vastu, kes tungib teile kallale, siis puhuge pasunatega märku, et te meenuksite Issandale, teie Jumalale, ja et teid päästetaks teie vaenlaste käest!
10 Oma rõõmupäevil, seatud pühil ja uue kuu alguses puhuge pasunaid oma põletus- ja tänuohvrite juures; see meenutagu teid teie Jumala ees! Mina olen Issand, teie Jumal!” (4Ms 10,1-10)

Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees!
(Ps 98,6)

Kiitke teda pasunahelidega! Kiitke teda naabli ja kandlega!
(Ps 150,3)

Neid kohti, kus mainitakse puhkpille, on veelgi. Pole ime, et Jumalat kutsutakse ülistama just pasunahelidega, sest pasunad on tõesti võimsad pillid ja teevad võimsat häält. Nende hääl on tugev ja kõlab kaugele nagu Jumala hääl. Olgu siis nende tänaõhtune hüüd ülistuseks selle koja isandale, meie Jumalale.

Palve:  Tule, Sa suur Jumal, ja ole ise sellel õhtutunnil siin pühakojas meie seas. Lase meil mõttes võimsa pillimängu saatel tänada ja ülistada Sinu väge ja armu.

Kasutatud on 2010. aastal Tallinnas Eesti Piibliseltsi poolt välja antud Piiblit (raamatut), milles on 1997.aasta tõlge.